Wat is vrijmetselarij?

Voor wie is het?

Wie zijn er vrijmetselaar?

Bij aanmelding voor het lidmaatschap spelen maatschappelijke achtergrond, levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen géén rol. Van groot belang is dat men belangstelling heeft voor geestelijke en zedelijke vraagstukken en ontvankelijk is voor symbolen en ritualen. Men moet open staan voor meningen van anderen en bereid zijn om daarvan te leren. Wie er (links-of rechts) totalitaire opvattingen op na houdt, zal zich in de vrijmetselarij niet thuis voelen.

Kunnen vrouwen lid worden?

Eertijds kenden de ambachtelijke loges alleen mannelijke arbeiders. De symbolische loges hebben die lijn doorgetrokken en vormen traditioneel en principieel een mannengemeenschap waarvan de vrouw geen lid kan zijn.

Dat mag niet als discriminerend ten opzichte van de vrouw worden beschouwd. Voor de vrijmetselaar blijft zij een ereplaats behouden. Zo wordt van een kandidaat-lid verwacht dat zijn partner vooraf met zijn toetreding instemt. Bij diverse gelegenheden wordt de vrouw bij het logeleven betrokken. In hoeverre zij in zijn ontwikkeling als vrijmetselaar kan delen, zal geheel van hem afhangen.

Overigens bestaan er ook verwante ordes waar ook vrouwen van harte welkom zijn, zoals Vita Feminea Textura (alleen vrouwen) en Le Droit Humain, de Internationale Orde van Gemengde Vrijmetselarij (mannen en vrouwen).